ערכי הליבה שלנו

אחד מהמשוררים הגדולים של יפן, מאטסו באשו בן המאה ה-17 פעם כתב:
"every day is a journey, and the journey itself home." – כל יום הנו מסע והמסע עצמו הינו הבית.
המסעות אינם הדרך אל … או הדרך מ…. המסעות הם הם הבית. מכיוון שכך המסעות עצמם חייבים שיהיו מיוחדים, מרתקים, מהנים. השילוש של טבע-תרבות-אתגר מעניקים למסעות דניאל קרן את האיזון הזה שמאפשר להם להיות "בית". כל אחד מהמרכיבים לבדו, כל כמה שהוא עוצמתי, אינו מספק. אתגר לבד ללא הטבע שמוסיף לו את ההוד וההדר מאבד הרבה מהקסם שלו, התרבות לבדה, לצופה מן הצד, ללא אלמנט המעורבות האישית, ההרפתקנית, חסרה את התבלים שמוסיף לה את הטעם המיוחד.
השילוב של המשולש טבע-תרבות-אתגר יוצר חוויה עשירה, מאוזנת, שמזינה את הנפש, מעשירה את השכל ונוגעת בכל נימי גופנו ונפשנו. חוויה שנוגעת בהווייתנו.